Algemeen

Registreer je als geïnteresseerde op de website centrumdegrootewielen.nl. Vanaf dat moment wordt je op de hoogte gehouden over wanneer de verhuur start.

Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen. Er is tevens geen sprake van courtage.

De appartementen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouw is het helaas niet mogelijk om de appartementen te bezichtigen.

Ja, de waarborgsom staat gelijk aan één (1) maand huur om risico’s op te vangen. De waarborgsom krijg je terug wanneer het appartement conform afspraak en zonder betalingsachterstand wordt opgeleverd bij einde van de huurperiode.
De waarborgsom dient voorafgaand aan de oplevering/sleuteloverdracht, tezamen met de eerste maand huur te worden betaald.

Bij het uploaden van de benodigde documenten bij jouw inschrijving zorg je ervoor dat op alle documenten 'KOPIE plus d.d. [huidige datum] t.b.v. huurappartementen Achter de Vesting’' staat vermeld. Haal tevens jouw BSN-nummer van alle documenten weg of scherm deze af (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.). We vragen alleen documenten op die in jouw werk- en woonsituatie van toepassing zijn.

Huurvoorwaarden

Om een appartement te huren gelden de volgende minimale inkomenseisen:

1 persoon 3x de maandhuurprijs = Bruto maandinkomen

2 personen 3 x de maandhuurprijs = Bruto maandinkomen(voor het 2e inkomen geldt een ondergrens van 2 x de jaarhuurprijs = Bruto jaarinkomen).

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet direct wordt voldaan aan de minimale inkomenseis. Deel het totale vermogen door 10 en tel het bedrag op bij je bruto jaarinkomen.

De maximale inkomenseisen die gehanteerd worden zijn:

Op het moment van toewijzing dient huurder een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen te hebben van maximaal anderhalf keer modaal per jaar. Voor 2023 geldt 1,5 x €40.000,- = € 60.000,-.
Deze inkomensnorm geldt ook voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Voor zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat.

Vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e maand mogen worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Het inkomen van de volgende uitkeringen worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

Aan de hand van voorkeur bouwnummer, de gestelde inkomenseis, beschikbaarheid, volledigheid van je dossier en finale credit check worden de appartementen automatisch toegewezen aan de best passende kandidaat. 

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale duur van twaalf (12) maanden. Na het verstrijken van de twaalf (12) maanden loopt de huurovereenkomst, behoudens opzegging, voor onbepaalde tijd door. De opzegtermijn bedraagt twee (2) volle kalendermaanden.

De huurder(s) vermeld op de huurovereenkomst en tevens geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente waar het appartement staat, mogen in het appartement wonen. Het is niet toegestaan om het appartement te verhuren voor korte of langere periode (short stay, Airbnb e.d.). Ondertekenaar(s) van de huurovereenkomst en hun eventueel inwonende kind(eren) zijn de bewoners van het appartement.

Er worden geen appartementen verhuurd aan studenten, tenzij je voldoet aan de inkomensvereisten. Er mogen niet meer dan twee huurders op één adres ingeschreven staan.

Helaas kunnen wij alleen rekening houden met inkomen uit een dienstverband van minimaal 12 maanden. Het is niet mogelijk om met een arbeidscontract op uitzendbasis een appartement te huren in het plan, ook al is de duur van het uitzendcontract langer dan 12 maanden.

Als ondernemer kan je een appartement huren als je minimaal twee jaar een eigen onderneming hebt en aan de inkomenscriteria voldoet. Er wordt gevraagd om een Inkomensverklaring Belastingdienst (voorheen IB60) en om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als het jaarinkomen. Het gemiddelde van de netto winst uit de bedrijfsvoering over meerdere jaren wordt als bruto inkomen gehanteerd.

Een zelfstandig ondernemer is verplicht een gewaarmerkt kredietoverzicht van Stichting BKR te uploaden in het persoonlijk account op de projectwebsite.

Ga uit van jouw bruto maandinkomen x 12 en tel daarbij de eventuele vaste toeslagen zoals vakantiegeld of een vaste dertiende maand bij op.

Upload de Inkomensverklaring van de Belastingdienst, hier staat je totale jaarinkomen op vermeld. Daarbij upload je alle werkgeversverklaringen en loonstroken.

Indien er sprake is van een tijdelijk dienstverband (korter dan één jaar), dan is het in beginsel niet mogelijk een woning te huren in De Vesting. Er zal per geval kunnen worden bekeken of, en onder welke voorwaarden, verhuur eventueel wel wordt toegestaan.

Nee, het is helaas niet toegestaan om een woning te huren met garantstelling van iemand die niet woonachtig is in de woning en waarmee je geen duurzame huishouding voert.

Inschrijven

Het inschrijfformulier komt online beschikbaar zodra de inschrijfperiode (start verhuur) is gestart. Wij verwachten eind februari 2023 van start te gaan met de verhuur. Je kunt je nu op de projectwebsite www.centrumdegrootewielen.nl enkel als belangstellende inschrijven. Na inschrijving ontvang je inloggegevens om op je eigen account in te inloggen. Middels dit account kun je vanaf start verhuur het inschrijfformulier raadplegen en de documenten uploaden.
Let op: naast je online inschrijving hebben we documenten van je nodig waarmee we de inschrijving kunnen beoordelen. Deze documenten kun je uploaden in het inschrijfformulier onder de pagina “bijlagen”. De pagina “bijlagen” wordt zichtbaar nadat je het inschrijfformulier volledig hebt ingevuld. Je kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden met een maximale grootte van 32 MB. Zorg voor duidelijk leesbare bestanden. Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat, voeg deze dan samen tot één bestand. Het aanleveren van documenten via e-mail of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

NB: Zonder deze documenten wordt je inschrijving niet in behandeling genomen.

Op basis van de ingevulde gegevens in het inschrijfformulier volgt er een lijst welke stukken je moet uploaden. Op het moment dat je nog niet over alle stukken beschikt, kun je deze later toevoegen. Let wel op dat dit voor de sluitingsdatum gebeurd om succesvol mee te gaan met de eerste toewijzing.

We vragen alleen documenten op die op jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Zoals loonstroken, werkgeversverklaring of inkomensgegevens van de eigen onderneming en inzake de huidige woonsituatie vragen wij o.a. een hypotheekhouders- of verhuurdersverklaring.

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Zorg er daarom voor dat je jouw BSN onleesbaar maakt. Zo voorkom je onnodige verspreiding van jouw BSN.

Zodra de inschrijfperiode is gesloten worden alle dossiers beoordeeld. Uiterlijk twee weken na de sluiting ontvang je van ons nader bericht per e-mail. Mochten na deze eerste inschrijving nog appartementen beschikbaar zijn, geldt de volgorde van binnenkomst. Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren inclusief alle gevraagde bijlagen zullen in behandeling worden genomen.

Huren

Ja, er zijn servicekosten. Deze bedragen bij aanvang circa € 40,00 per maand. Daarnaast dien je zelf de maandelijkse lasten voor water, elektra en gemeentelijke lasten (riool- afvalstoffenheffing) te betalen. De contracten met de nutsbedrijven dien je zelf af te sluiten.

De appartementen worden inclusief één parkeerplaats verhuurd. Het parkeerterrein is afgesloten en niet publiek toegankelijk. Aan de voorzijde van het appartementencomplex is openbare parkeergelegenheid op maaiveld aanwezig voor een eventuele een tweede auto en bezoekers parkeren.

Oplevering en afwerking

De appartementen worden naar verwachting in het derde kwartaal 2023opgeleverd. De exacte opleverdatum kan wegens weersomstandigheden, aanleveren afbouwmateriaal etc. nu nog niet worden vastgesteld. Wij houden je daarvan op de hoogte.

Nee, de woningen worden voorzien van een moderne keuken met inbouwapparatuur en een comfortabele badkamer. De keuken- en badkameropstelling en afwerking zijn bij aanvang verhuur terug te vinden op de projectwebsite.

Nee, het is niet toegestaan de indeling van het appartement te wijzigen.

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De plafonds worden voorzien van spuitwerk.

De appartementen zijn voorzien van een zogenaamde ‘zwevende’ dekvloer. Dit is een anhydriet dekvloer en ter plaatse van de badkamer een cementdekvloer. Huurder dient zelf zorg te dragen voor de afwerking van de vloer (met uitzondering van de badkamer en toilet).

De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming aangesloten op een luchtwaterwarmtepomp.

De appartementen hebben een gezamenlijke fietsenberging op de begane grond.

De appartementen worden inclusief één buitenberging verhuurd. De buitenberging is gesitueerd op de daktuin (eerste etage).